Utvidet frist for fravalg av revisor

De som kommer inn under reglene om muligheten av fravalg av revisor har nå fått utvidet frist for når dette må være registrert i foretaksregisteret.   Dersom årsregnskapet for 2017 ikke skal revideres, må dette være registrert i Brønnøysundregistrene senest 15. januar 2018. Dette betyr at…

Få med deg siste nytt i regnskapsbransjen

I forslaget til statsbudsjett 2018 foreslår regjeringen skatte- og avgiftslettelser på om lag 3 milliarder kroner. Det viktigste for næringslivet er nok reduksjonen som antagelig kommer i selskapsskattesats og endringene innenfor eiendomsskatt. Mer om regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018 kan du lese i vårt nyeste kundebrev….

Statsbudsjettet 2017

Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjettet 2017. Statsbudsjettet 2017 viderefører forslagene fra skatteforliket som sier at skattesatsen på alminnelig inntekt skal reduseres til 24 % for 2017. Det foreslås innføring av ny finansskatt for enkelte virksomheter, og det blir blant annet også endringer for avskrivninger kjøretøy.