Det er fra og med årsregnskapet 2015 ny frist for levering av Årsregnskapet til Brønnøysund. Den nye fristen er 31.07.16, mot 31.08 tidligere.

Fristene for levering er derfor som følger:

Frist Oppgave
31. Mai 2016 Selvangivelse med næringsoppgave
31. Juli 2016 Årsregnskap med noter