Delingsøkonomi 101

Delingsøkonomiens forretningsmodell er både enkel og robust: tilgang fremfor eierskap av underutnyttede attraktive eiendeler.

De mest kjente selskapene innenfor delingsøkonomien, drosjeformidlingsselskapet Uber og hotellselskapet Airbnb, har for lengst etablert seg i Norge. Felles for dem er at de formidler eiendeler som er eid av andre – selskapene eier verken taxier eller hotellrom selv.

Refusjon av reiseutlegg – hva er greit?

DN.no har tidligere skrevet om at NRK-ansatte ikke får refundert utlegg til Uber og Airbnb. Hvorvidt de som kjører for Uber eller leier ut rom via Airbnb oppgir omsetning og betaler skatter og avgifter av inntektene oppgis som medvirkende til beslutningen. En del selskaper – også blant våre kunder –  har tatt samme standpunkt, men er det virkelig nødvendig?

I følge Infotjenester er ikke arbeidsgiver pålagt å sjekke om leverandørene har nødvendige løyver eller leverer regnskap og momsoppgave for å dekke utgiftene trekkfritt, men kravene i bokføringsforskriften må overholdes. Kvittering eller faktura skal derfor inneholde:

  • fakturanummer og dato
  • angivelse av partene (selger og kjøper)
  • ytelsens art og omfang
  • tidspunkt og sted for levering av ytelsen
  • vederlag og betalingsforfall
  • spesifikasjon av merverdiavgift og evt. andre avgifter

Airbnb har gode kvitteringer som kvalifiserer, men Uber sine kvitteringer oppfyller ikke formkravene. Utgifter knyttet til reiser med Uber i Norge kan allikevel refunderes dersom det trekker skatt av beløpet. Dersom en Uber-reise gjennomført i utlandet kan man normalt sett refundere denne trekkfritt – dette fordi vi ikke kan pålegge utenlandske selskaper å følge norsk bokføringsforskrift.