162209-endring-mva-bloggAlle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter får i disse dager brev fra Skatteetaten med informasjon om at mva skal rapporteres i nytt skjema. Endring i innberetning av mva vil skje fra første termin 2017.

Endring i innberetning av mva

Skattemelding for merverdiavgift erstatter dagens omsetningsoppgave fra første termin 2017. Den nye mva-meldingen har 19 poster, hvorav noen av dem er nye og noen er endret fra dagens oppgave.

Den viktigste endringen er at merverdiavgift ved innførsel av varer (import) skal rapporteres i den nye meldingen. Merverdiavgiften skal ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten, men gjøres opp ved terminforfall sammen med merverdiavgiften. Alle varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene på vanlig måte, som i dag.

Likviditetsmessig fordel

For importbedrifter kan endringen medføre en likviditetsmessig fordel. Grunnen til dette er at terminvis rapportering og betaling som del av det vanlige mva-oppgjøret gir et forsinket oppgjør.

Merverdiavgiften ved innførsel belastes altså ikke lengre på bedriftens tollkreditt, men blir eventuelt ført til fradrag i mva-oppgjøret – samtidig som den innberettes.

Ingen praktisk påvirkning for våre kunder

Som regnskapsfører vil vi tilpasse våre systemer, samt kundens regnskap og bokføring, for å tilrettelegge for de nye postene i oppgaven. På denne måten sørger vi for, på vegne av våre kunder, å imøtekommer kravene som endring i innberetning av mva medfører.

I de få tilfellene hvor dette har praktisk påvirkning for noen av våre kunder, vil vi ta kontakt med de berørte direkte. For øvrige kunder vil endring i innberetning av mva ikke ha noen praktisk betydning.

Les mer om endringen på Skatteetatens nettsider.