4 tips ved vedtak om tvangsmulkt

Skatteetaten har sendt ut sine første varsel og vedtak om tvangsmulkt. I varselet blir det gitt en ny frist for levering.  Om den nye fristen heller ikke er overholdt, gis det vedtak om tvangsmulkt og det påløper daglig tvangsmulkt på kr 524,50 inntil innlevering til det offentlige finner sted.

 

1. Rapporter til Skatteetaten

Regel #1: Les vedtaket nøye og rapporter umiddelbart til det offentlige i henhold til hva som etterspørres i vedtaket. Tvangsmulkten fortsetter å løpe helt til rapportering finner sted. I verste fall kan kravet vokse til et beløp som selskapet ikke klarer å innfri. Første bud er altså å levere hva Skatteetaten etterspør.

Er dere usikre på hvordan eller trenger bistand så kan en av våre regnskapsførere bistå. Kontakt oss i dag.

 

2. Be om at tvangsmulkten blir redusert eller frafalt

Du har anledning til å be om at tvangsmulkten blir redusert eller frafalt. Påløpt tvangsmulkt skal reduseres eller frafalles hvis den slår særlig urimelig ut. Mener du det var særlig urimelig å bli ilagt tvangsmulkt, må du be om at Skatteetaten reduserer eller frafaller tvangsmulkten. Når Skatteetaten skal vurdere om tvangsmulkten skal reduseres eller frafalles legger de legge vekt på:

  • Årsaken til at det har gått lang tid uten at plikten er oppfylt
  • I hvilken grad den ansvarlige kan klandres for dette
  • Om den ansvarlige har hatt noen fordeler ved ikke å oppfylle plikten
  • Alvorlig sykdom hos den ansvarlige

 

3. Send klage

Du kan klage på et vedtak om tvangsmulkt. Klagen skal sendes til Skatteetaten, men vil bli behandlet av Skattedirektoratet. Det offentliges vedtak om å ikke redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt kan også påklages. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener at vedtak om tvangsmulkt er feil. Det kan for eksempel være at selskapet ikke skulle hatt oppgaveplikt for 6. termin, eller du mener at selskapet burde fått innvilget fritak fra merverdiavgiftsoppgaven. Klage kan du sende elektronisk eller pr. post. I Altinn er det laget et eget skjema som kan brukes ved klage på tvangsmulkt.

 

4. Inngå samarbeid med regnskapsfører

Joda, det har en pris og regnskapsfører er heller ingen garanti mot tvangsmulkt, men det gir deg en ansvarlig samarbeidspartner som bidrar til å redusere risikoen for tvangsmulkt og kan hjelpe deg på mange andre måter. En regnskapsfører vil stå for all rapportering til det offentlige og sørge for at lover og regler blir overholdt. Dette kan fort være en svært lønnsom investering.

Bookkeeper har kontorer i hele sør-Norge og kan bistå med regnskapsførsel for både små og store selskaper.

Les mer: Klage på tvangsmulkt vedtak.

 

Denne artikkelen bygger på artikkel som først ble publisert på revisorforeningen.no.