I forslaget til statsbudsjett 2018 foreslår regjeringen skatte- og avgiftslettelser på om lag 3 milliarder kroner. Det viktigste for næringslivet er nok reduksjonen som antagelig kommer i selskapsskattesats og endringene innenfor eiendomsskatt. Mer om regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018 kan du lese i vårt nyeste kundebrev.

Der kan du også lese om viktige frister og regelendringer, hva som regnes som overtid og om at Altinn-portalen nå blir mer brukervennlig – i tillegg til andre nyttige artikler.

Les og last ned kundebrevet her.

 

Regnskap Norge er innholdsleverandør til kundebrevet.