Fra 15. januar 2018 innføres digital søknad om sykepenger. Dette vil medføre en endring både for sykmeldte og arbeidsgivere.

 

De fleste som blir sykmeldt av en fastlege får sin digitale sykmelding på nav.no. Her kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren som får den i sin meldingsboks i Altinn

  • Den ansatte sender sykmelding elektronisk til arbeidsgiver
  • Arbeidsgiver henter sykmelding i Altinn, svarer på hvem som er nærmeste leder for den ansatte og krysser av for om virksomheten forskutterer sykepenger for den ansatte (lønn etter arbeidsgiverperioden). Svaret gis i skjemaet som ligger i innboksen i Altinn.
  • Nærmeste leder får en e-post fra NAV om at det er kommet en sykmelding, logger inn og finner sykmelding på nav.no og følger opp arbeidstaker

Digitale sykmeldinger utstedt fra og med 15. januar 2018 vil utløse digital søknad om sykepenger.

  

Nytt fra 15. januar 2018:

  • Når sykmeldingsperioden er over, sender arbeidstaker digital søknad om sykepenger via nav.no. Dette er arbeidstakers erklæring og erstatter sykmeldingens del D.
  • Hvis perioden på søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun til arbeidsgiveren. Er den lengre enn arbeidsgiverperioden, sendes søknaden direkte til NAV.
  • Arbeidsgiver skal sende inn inntektsskjema på papir til NAV dersom sykmeldingsperioden går ut over arbeidsgiverperioden. Inntektsopplysningsskjemaet må sendes på papir som før, inntil det finnes en digital løsning for dette.

 

Viktig å huske på:

Dersom den sykmeldte ikke sender inn søknad om sykepenger, får den sykmeldte og den som er meldt inn som nærmeste leder varsel om dette. Arbeidsgiver bør ha egne rutiner for å følge opp at sykmeldte sender søknad innen fristen og at søknaden er riktig utfylt.

Dette vil være særlig viktig dersom det forskutteres lønn under sykdom. Dersom det er meldt inn at arbeidsgiver betaler ut lønn under sykdom, mottar arbeidsgiver kopi av søknadene som den sykmeldte sender til nav. Nærmeste leder vil også ha tilgang til å kontrollere utfyllingen på sin side på nav.no

Mer om dette på www.nav.no

 

Bookkeeper kan bistå med praktisk råd og veiledning, eventuelt utførelse av enkelte av disse prosessene. Kontakt oss på telefon  02 135 eller send e-post til post@bookkeeper.no.