På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri diettgodtgjørelse. Trekkfri diettgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

Ved overnatting på pensjonat eller hotell har skattedirektoratet fastsatt særskilte satser.

De skattefrie satsene er redusert i forhold til 2017-satsene. Frem til og med 2017 har statens sats og Skattedirektoratets forskuddssats ved overnatting på hotell vært lik, men fra 2018 er det en ny, egen skattefri sats ved overnatting på hotell, som ikke nødvendigvis er lik statens sats. Statens satser for både inn- og utland er ikke klare pr. 22.02.2018.

Skattefrie diettsatser for 2018

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) (inn- og utland) kr 159
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) (inn- og utland) kr 88
For arbeidstakere som bor på hotell i Norge (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 569
For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost i Norge (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 %.

(Får arbeidstakeren i tillegg dekket flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag)

kr 455

 

Ved overnatting på hotell i utlandet: Statens sats for vedkommende land
For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) (inn- og utland) kr 300

Mer informasjon finner du på Skatteetatens hjemmesider. 
Har du spørsmål til oss, ta kontakt på telefon 02 135 eller send e-post til post@bookkeeper.no