De som kommer inn under reglene om muligheten av fravalg av revisor har nå fått utvidet frist for når dette må være registrert i foretaksregisteret.

 

Dersom årsregnskapet for 2017 ikke skal revideres, må dette være registrert i Brønnøysundregistrene senest 15. januar 2018. Dette betyr at meldingen bør innsendes noen dager før fristen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til dette.

 

Du kan velge bort revisjon dersom:

  1. Driftsinntektene er lavere enn 5 millioner kroner
  2. Balansesummen er lavere enn 20 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

 

Tidligere var det styret, med fullmakt fra generalforsamlingen, som besluttet fravalget, men nå er beslutningen flyttet til generalforsamlingen.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp og rådgivning. Du kan også lese mer om dette på Brønnøysundregistrenes nettside og i aksjeloven.

 

 

Bjarte Erstad
Senior Rådgiver, Vest
909 27 999
Send e-post

 

Eva-Britt Austdal
Senior Rådgiver, Øst

 

 

Florian Aleksander Rausch
Senior Rådgiver, Sør