23. februar 2017 inngikk Bookkeeper avtale med ECIT. I april tar Bookkeeper steget fullt ut og bytter navn til ECIT.

– Mange tanker dukker opp når vi nå mimrer over reisen Bookkeeper har hatt, sier Lars Inge Tordal, en av gründerne bak Bookkeeper.

Lars Inge sitter på hovedkontoret til Bookkeeper, i Blomsterdalen utenfor Bergen. Solen skinner og våren har begynt å banke på døren. Om en drøy uke trykker Bookkeeper på knappen og de oransjekledde Bookkeeper-kontorene skifter drakt til ECIT.

Les mer om det praktisk rundt navnebyttet.

Ekte gründerånd

Når Bookkeeper nå skifter navn, nesten 8 år etter oppstarten, har selskapet vokst til over 230 millioner i omsetning, 210 ansatte på 18 kontorer, og har tatt med seg over 20 Gaselle-priser på veien.

– Bookkeeper har vært en fantastisk reise. Likevel har ingenting kommet gratis, og slik ville vi heller ikke hatt det. Vi har vært i utfordrer posisjon fra dag én.

 

En bransje i endring

 – Vi så veldig tidlig, og kanskje mye tidligere enn mange andre, at digitalisering i regnskapsbransjen måtte til.

Lars Inge smiler når han mimrer tilbake. Digitalisering har for regnskapsbransjen handlet mye om å bli papirløse, og å flytte alle bilag opp i skyen.

For Bookkeeper har det handlet enda mer om forretningsutvikling og å utvikle egne regnskapsløsninger – rett og slett å endre bransjens forutsetninger. Det stilles strengere krav fra både myndigheter og kundene våre. Teknologi har endret mye, men ikke alt.

– Våre fantastiske medarbeidere har vært nøkkelen. De har skapt en helt unik endringskultur. En endringsglede uten like, sier Lars Inge.

– Uten dem hadde det ikke vært noe Bookkeeper.

 

Teknologi i skyen og beina godt plantet på jorden

For selv om Bookkeeper allerede i 2011 var i gang med skyløsninger for kundene, så har det vært viktig at medarbeiderne har hatt beina godt plantet på jorden.

– For mange kunder er vi deres viktigste økonomiske samarbeidspartner. At de ansatte har spisskompetanse er en forutsetning for å kunne hjelpe kundene med å drive bedriftene sine bedre. Myndighetene stiller også stadig strengere krav på mange områder, og regnskapsfører har i større grad fått rollen som kundens viktigste støttespiller.

Lars Inge forteller at riktig bruk av riktig teknologi, i kombinasjon med dyktige medarbeidere, har vært suksessoppskriften i Bookkeeper.

 

Enkelt og gøy for kunder og ansatte

Visjonen om å gjøre regnskap og økonomi enkelt og gøy for kunder og ansatte, har vært med selskapet fra oppstarten i 2011. Bookkeeper skulle ikke være som alle andre regnskapsbyrå. Vi skulle gjøre ting annerledes.

– Visjonen har hele veien vært både veien og målet vårt. Et dypt ønske om å bidra til forenkling, og rett og slett endre en bransje. Vi håper kundene våre vil tenke tilbake på Bookkeeper som et selskap som turte å utfordre.

 

Bytter navn til ECIT

I april bytter Bookkeeper navn til ECIT. Ett navnevalg mange kanskje stusser over. ECIT er en sammensetning av ordene «Economics» og «IT», og uttales på engelsk, i’si’ai’ti.

– For oss forplikter ECIT-navnet enda mer enn Bookkeeper og visjonen om å gjøre regnskap og økonomi enkelt og gøy. Å bytte navn til ECIT gir oss mulighet til å hjelpe kundene mer enda mer enn «bare» regnskapet, og ikke minst ta forretningsutviklingen vår til neste nivå.

 

Økonomi og teknologi

ECIT leverer tjenester innenfor – nettopp – økonomi og IT. Målet er å kunne være en totalleverandør for alt kunden trenger for å løse sine daglige utfordringer.

ECIT er et konsern bygget av Skandinaviske gründere som på 5 år har gått fra tosifret antall millioner i omsetning, til 1,3 milliard i 2019. Veksten har i hovedsak foregått gjennom oppkjøp og i dag jobber det nærmere 1100 ansatte i ECIT, fordelt på over 60 ulike steder i Norden.

Lokalt eierskap

På lik linje med Bookkeeper, er ECIT et eierdrevet selskap med en majoritet av aktive aksjonærer. Dette betyr i praksis at du på hvilket som helst kontor, vil møte en eier i selskapet.

Lokalt eierskap og lokal tilstedeværelse har stått sentralt i Bookkeeper sin historie, og skal vi tro Lars Inge vil dette være like viktig nå som vi blir ECIT.

– Vi er et selskap som er bygget av gründere, for gründere. Vi ønsker å være der for lokalsamfunnet og å hjelpe kundene gjennom hele selskapets livsløp. Dette tror vi skaper sterke bånd og sterk tilhørighet.

 

Enklere å drive selskap

Tilbake i 2011-2012 var Bookkeeper en av de første i bransjen til å gi kundene reelle og oppdaterte tall, tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Både kundene og de ansatte fikk en ny hverdag.

– Nå skal vi ikke bare gjøre regnskap og økonomi enklere. Vi skal ta det til neste nivå. Vårt nye mål er å generelt gjøre det enklere å drive selskap.

Lars Inge er ikke bare visjonær når han sier dette. I Bookkeeper var vi hele veien tro mot målet vårt. Vi er minst like sulten og nå er vi på vei mot nye.

«Vi skal gjøre det enklere å drive selskap»