Aksjesparekonto kan ses som en forenklet variant av å ha et eget investeringsselskap. Men det er nettopp det det er – en forenklet variant. Det har vært mye snakk om aksjesparekonto siden ordningen ble lansert i 2017. Bakgrunnen for ordningen er å gjøre det enklere og…