Avtaledokumenter for Bookkeeper+

Som del av  kundens Oppdragsavtale for produktet Bookkeeper+ vises det til denne nettsiden for til enhver tid gjeldende versjon av bilag til Oppdragsavtalen. Formålet med å vise til denne nettsiden er Bookkeepers behov for å kunne tilpasse tjenesten på kort varsel, uten å måtte innhente nye avtaler med kundene. Som kunde skal du være godt informert  om dette, og det kommer tydelig frem av Oppdragsavtalen.

Tjenesteleveranseavtale:

Tjenesteleveranseavtalen

Siste versjon: 1.0

Gjelder fra: 05.12.2016

Prisliste for Bookkeeper+:

Prisliste, Bookkeeper+

Siste versjon: 2.0

Gjelder fra: 01.01.2018

Bilag til avtalen:

Felles bruk av IT-system levert og driftet av tredjepart

Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag