Avtaledokumenter for EASY-konseptet

Som del av kundens Oppdragsavtale for konseptet EASY vises det til denne nettsiden for til enhver tid gjeldende versjon av bilag til Oppdragsavtalen. Formålet med å vise til denne nettsiden er Bookkeepers behov for å kunne tilpasse tjenesten på kort varsel, uten å måtte innhente nye avtaler med kundene. Som kunde skal du være godt informert om dette, og det kommer tydelig frem av Oppdragsavtalen.

Denne siden er sist oppdatert 21.05.2018.

 

Oppdragsspesifikasjon:

180521 Oppdragsspesifikasjon EASY

Siste versjon: 1.0

Gjelder fra: 21.05.2018

 

 

Honorar og betalingsbetingelser:

Honorar og betalingsbetingelser

Siste versjon: 1.0

Gjelder fra: 21.05.2018

 

 

Databehandleravtale:

Databehandleravtale

Siste versjon: 1.0

Gjelder fra: 21.05.2018

 

 

Standard leveransevilkår:

Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag

Siste versjon: 1.0

Gjelder fra: 21.05.2018

 

 

Bruk av felles IT-systemer:

Bruk av IT-systemer i fellesskap 

Siste versjon: 1.0

Gjelder fra: 21.05.2018

 

Støttede banker:

 • Danske Bank
 • DNB
 • Handelsbanken
 • Fana Sparebank
 • Sparebank1
 • Sparebanken Møre
 • Sparebanken Sogn & Fjordane
 • Sparebanken Sør Nettbedrift
 • Sparebanken Vest
 • Nordea*

* Forutsetter tilgang til nettbank for å hente kontotransaksjonsfiler.

Kontakt oss om din bank ikke står i listen.

 

Viktige forutsetninger oppsummert:

 • Vi samhandler etter arbeidsmønsteret beskrevet i tilbudet (Tjenesteleveransen er styrende)
 • Kunden gjør utlegg med privat kort
 • Kunden har maksimalt 3 aktive bankkontoer (inkludert lån) og maksimalt 1 langsiktig lån
 • Kunden har mindre enn fem driftsmidler
 • Kunden har ikke manuell kasse- eller netthandelsløsning

Usikker på om noe av dette gjelder deg? Kontakt oss for spørsmål.