Bookkeeper AS er en av landets ledende aktører i regnskapsbransjen. Selskapet er totalleverandør av økonomiske tjenester innen regnskap og lønn med fokus på lokal tilstedeværelse, høy kompetanse og tidsriktige produkter.

– Å bli en del av Bookkeeper vil gi nye muligheter i markedet, og tilføre vårt fagmiljø ytterligere kompetanse, sier Erik Lund, eneaksjonær i Erik Lund AS. Jeg vil gå inn på eiersiden i Bookkeeper og ønsker å være med å bidra til å videreutvikle oss som selskap til beste for våre kunder.

En bransje i endring
Som for mange andre bransjer er regnskap og administrative tjenester i sterk endring og utvikling. Ny teknologi og tøffere konkurranse om kunder og ansatte preger bransjen. Arbeidsprosesser automatiseres og fokuset dreies fra produksjon til rådgivning. Ved å samle vår videre satsning ønsker vi å styrke et allerede sterkt økonomisk/administrativt fagmiljø i hele Romerike regionen.
Vi har satt oss høye ambisjoner om å videreutvikle vårt tjenestetilbud og vår virksomhet, sier Øyvind Hansen, daglig leder i Bookkeeper Øst AS.

For mer informasjon, kontakt:

Erik Lund, grunnlegger og eier i Erik Lund AS, 414 48 404
Øyvind Hansen, daglig leder i Bookkeeper Øst AS, 994 16 811