Nye personvernlover

25. Mai 2018 trådde den nye personvernloven GDPR i kraft i EU. GDPR er et regelverk om håndtering av personopplysninger og gir felles regler for hele EØS og EU om hvordan persondata kan brukes. I Norge vil EU-forordningen gjelde fra senest 1. Juli 2018.

Den nye personvernloven medfører at vi må formalisere en en Databehandleravtale mellom deg som kunde og Bookkeeper.

Fyll ut skjemaet under – det tar bare noen få minutter