Outsource lønnskjøring og administrasjon?

Våre lønns- og HR-spesialister sørger for å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler for lønnsområdet. Dersom du velger å outsource lønnsfunksjonen alene – eller som en en del av et mer omfattende regnskapsoppdrag – kan du være trygg på at våre spesialister ivaretar din virksomhet og dine ansatte.

Når vi tar oss av lønnskjøringen kan du alltid være trygg på at dine ansatte får rett lønn på konto til rett tid.

Ta kontakt for å få hjelp til lønnskjøring av Bookkeeper.

Tjenester innenfor Lønn og HR

  • lønnskjøring (lønnsberegning og utbetaling)
  • feriepenger
  • inn og utmelding av arbeidstakerregisteret
  • sykepenger
  • utlegg og reiseregninger
  • firmabil
  • HMS
  • personalforsikringer
  • pensjon
  • andre personaloppgaver