For de kompliserte utfordringene

Å være i stand til å kunne hjelpe deg med de mest kompliserte utfordringene, tror vi er viktig når visjonen vår er å gjøre regnskap og økonomi enkelt og gøy. For oss er rådgivning et eget fagfelt. Vårt mål er å være din viktigste økonomiske samarbeidspartner.

Noen utfordringer krever tyngre kompetanse

Ingen problemstillinger er like. Sannsynligvis vil din bedrift trenge noen form for hjelp gjennom selskapets livsløp - enten problemstillingen er liten og enkelt eller stor og kompleks. Derfor har vi også dedikerte rådgivere med spesialkompetanse innenfor ulike fagfelt. Dette kan dreie seg om alt fra økonomistyring i gode og dårlige tider, til ansettelse og oppfølging av arbeidsforhold.

Hva tilbyr vi?

Controller og økonomistyring

Vi tilbyr å ta rollen som økonomisjef eller controller i din bedrift. Du kan selv bestemme omfang og varighet på denne type oppdrag og vi kan utføre oppdrag både hos kunde og internt hos oss. Denne tjenesten kan være aktuell dersom dere for eksempel har behov for en deltidsressurs, ved fravær og permisjoner blant fast ansatte eller dersom dere har en ubesatt stilling en periode.

Vi kan tilby både standardisert og skreddersydd rapportering for å gi deg et bedre styringsverktøy. Vi kan gi poengterte og pedagogiske fremstillinger av nøkkeltall til ledelse og styret i bedriften, og lage dyptgående analyser og konkurrentsammenligninger ved behov.

Vi hjelper deg med å planlegge fremtiden og utarbeide budsjett og prognoser. I denne planleggingen har vi fokus på konkrete tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen til din bedrift og hjelpe deg med å nå dine mål.

Vi kan bistå ved f.eks. oppkjøp eller annen form for bistand i forbindelse med finansiering. Dette kan være forberedelse og deltakelse i møter med bank eller investorer. Vi kan gi råd ved viktige økonomiske investeringer/ omstruktureringer. Videre kan vi bistå med søknader til offentlige støtteordninger som for eksempel Skattefunn og Innovasjon Norge.

Med bred kompetanse innenfor mange bransjer kan vi tilby rådgivning innenfor strategisk arbeid, prosessanalyse og effektivisering. Vi kan delta i leder- og styremøter og være en sparringspartner i økonomiske og strategiske spørsmål.

Skatt, avgift og selskapsstruktur

Vi kan bistå som et bindeledd mellom deg som kunde og din revisor, samt kunne tilby lignende tjenester som revisor der fravalg av revisjon er aktuelt.

Egenkapitaltransaksjoner og transaksjoner mellom eiere og foretak omfatter både selskaps-, skatte- og regnskapsmessige aspekter. Vi bistår våre kunder med alle former for kapitalforhøyelser- og nedsettelser. Vi er en trygg faglig støtte som er delaktig i planleggingen, samt den praktiske og tekniske gjennomføringen knyttet til lovpålagte dokumenter.

Det er mange valg som må gjøres allerede før man starter opp en virksomhet og disse veivalgene kan være avgjørende for fremtiden. I løpet av virksomhetens livssyklus oppstår det situasjoner der det kan kreves strukturelle selskapsendringer. Vi tilbyr rådgivningstjenester knyttet til stiftelse, omdannelse, fusjoner, fisjoner og avviklinger. Videre kan vi tilby den praktiske og tekniske gjennomføringen knyttet til lovpålagte dokumenter.

Motivene for kjøp eller fusjon av selskap kan være mange og ofte kan dette være kompliserte transaksjoner.  Vi kan bistå med finansiell due diligence/ verdivurdering og en systematisk gjennomgang av selskapet for å identifisere latente forpliktelser og andre eventuelle risikoer som vil kunne ha betydning for transaksjonen.

Vi tilbyr rådgivning innenfor skatt og avgift. Våre rådgivere kan avdekke behov og finne løsninger, samtidig som dette presenteres på en forståelig måte. Rådgivning innenfor skatt, regnskap og avgift er et bredt emne hvor spesialisering er nøkkelen.

Human Resource Management

Regelverket for lønn og ansettelser er omfattende. Vi kan tilby rådgivning knyttet til ansettelser (midlertidig og fast), minstelønn, arbeidstid, feriepenger etc.

Rådgivning innen sykefravær, permisjon og annet fravær. Vi kan rundt lovverket og f.eks. refusjonskrav, i møte mellom system og ansatt, etc.

Vi tilbyr rådgivning og kurs innen håndtering av reiseregninger og datafangst, samt systemer for å håndtere dette.

Vi kan bistå med utarbeidelse av arbeidskontrakter, personalhåndbok, og stillingsannonser. Temaer som medarbeidersamtaler, forsikringer/OTP, ansettelser, prøvetid, oppsigelse, permitteringer, permisjoner, etc. har vi bred kompetanse rundt.

Vi kan gi lederne i bedriftene veiledning for hvordan de kan utvikle sine medarbeidere og bedriften, tilby HMS kurs, rådgivning for hvordan ledere skal anskaffe og ta vare på ansatte. Vi kan også rådgi i tilfeller hvor avvikling av arbeidsforhold kan være aktuelt.

Kontakt oss med din problemstilling

Møt rådgiverne våre