Finansdepartementet har nå fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene for beskatning av aksjonærlån.