Statsbudsjettet 2017

Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjettet 2017. Statsbudsjettet 2017 viderefører forslagene fra skatteforliket som sier at skattesatsen på alminnelig inntekt skal reduseres til 24 % for 2017. Det foreslås innføring av ny finansskatt for enkelte virksomheter, og det blir blant annet også endringer for avskrivninger kjøretøy.